Hoe kunt u helpen?

                                              Door financiëel te steunen met:


                                              ➔   een gift

                                              ➔   donatie als 50 euro donateur (per jaar)

                                              ➔   sponsoring

                                              ➔   schenking en legaten


                                              Een voedselpakket kost gemiddeld  10  euro !

                                              Nodig per jaar? Ongeveer 2000 voedselpakketten !


                                              Met elke gift, klein en of groot, is de SDOK-Afd.Ede blij en

                                              is houder van het CBF-keurmerk.

                                              Ook is zij aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)


                                              Ook kunt u helpen met het volgende.

                                              * Postzegels (oude, afgeweekt of ruim afgeknipt)

                                                Ook een postzegelverzameling is welkom.

                                              * Eurocenten 1 en 2 cent

                                              * Nederlands en Buitenlands geld (Guldenmunten en papiergeld etc.)

                                              * Cartridges (inktpatronen van printers e.d.)

                                              * Mobiele telefoons (oude en mag ook kapot zijn)

                                              * D.E.-zegels en Perla-zegels

                                              * Oude Ansichtkaarten

                             

                                       Genoemde spullen kunnen ingeleverd worden op het postadres:

  Goudenstein 18  6714 DB EDE


                                             SDOK is houder van het CBF-Keurmerk.

Het CBF toetst periodiek het bestuur, beleid, bestedingen, fondswerving, voorlichting en verslaglegging van ons werk.

SDOK is door de Belastingdienst aangemerkt alsAlgemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Giften zijn hierdoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen.