Waarom helpt SDOK-Afd. Ede

De armoede is er zeer groot. Juist in dit gebied, waar zeer veel mensen geen werk hebben.

Dat betekent in Trans Dnestriƫ, geen inkomen, waardoor je al gauw afhankelijk bent van anderen.

Een w.w.-uitkering kennen ze niet.


De Staat, de z.g. Regering is zelf straatarm en kan een groot deel van de bevolking niet voorzien van werk en inkomen, terwijl men nauwelijks uitkeringen kent. Wel kent men pensioenen voor ouderen, maar dat is vaak al op aan gas en elektrisch.


De vele tehuizen, internaten, ziekenhuizen en gevangenissen enz. hebben het ook heel erg moeilijk.

Instellingen ontvangen, al is het heel weinig en volstrekt onvoldoende, nog iets van de Staat, maar de gezinnen in het algemeen niets.


Bij zeer veel gezinnen zien we daarom ook zeer schrijnende situaties.


Onderhoud van de gebouwen e.d. wordt bijna niet gedaan, want er is geen geld voor!

Er is zeker een achterstand van 50 jaar in veel opzichten!!


Zonder uitzondering, zowel gezinnen als de instellingen, zien voorzieningen als keukens, wasserij, douche-en toiletgelegenheden er schrikbarend slecht uit!


In veel gevallen is alles kapot, terwijl er geen geld is voor vervanging c.q. vernieuwing. Zelfs vaak niet voor reparatie!


Bij zeer veel gezinnen is de situatie zo slecht, dat er in de wintermaanden niet of onvoldoende te eten is!


Daarom is deze basale hulp noodzakelijk.